Chuyên mục
Chưa được phân loại

[Hoạt động]Thông thiên tháp

[Hoạt động] Thông Thiên Tháp

Thời gian : Cả Ngày

Cấp độ yêu cầu : 29

Cách thức tham gia :

Người chơi di chuyển đến Sa Thành – đến Thông Thiên Tháp(88,90), tại đây chọn khiêu chiến để bắt đầu vượt ải tháp

Quy tắc :

Mỗi người chơi sẽ được vượt ải nhiều lần trong ngày , đến khi không thể đi qua ải tiếp theo (Yêu cầu cấp độ – lực chiến quái sẽ tăng dần)

Mỗi ngày người chơi được làm mới tháp 1 lần trong ngày . Qua đó người chơi có thể đi lại từ đầu tháp hoặc Càn Quét để hoàn thành ngay đến ải cao nhất của nhân vật . Quy trình càn quét sẽ tiêu tốn KNB .

Phần Thưởng : Tẩy luyện phù – vàng – Quặng sắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *