Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Treo thưởng nhiệm vụ

Thời gian diễn ra sự kiện : 10h-12h-15h-18h-20h-22h

Cấp độ yêu cầu : 28

Cách thức tham gia : Di chuyển đến thành Trung Châu gặp NPC U ảnh các môn nhân(122,130) để nhận nhiệm vụ hoặc bấm trực tiếp trong Tab hoạt động .

Quy tắc :

Người chơi sẽ có quyền ủy thác lại nhiệm vụ cho một người chơi khác trên bảng môn , sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể quay lại gặp “U ảnh các môn nhân” để nhận phần thưởng

Mỗi ngày có thể treo 5 nhiệm vụ treo thưởng và nhận 5 nhiệm vụ treo thưởng từ người chơi khác .

Có 3 cấp nhiệm vụ : Phổ Thông – Cao Cấp – Chí Tôn .

Phần thưởng : Điểm Kinh Nghiệm + Điểm Danh Vọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *