Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Mạo hiểm đào khoáng

Thời gian : Cả ngày

Cấp độ : 20

Cách thức tham gia : Tới Trung tâm mỏ quặng gặp NPC Khu mỏ quặng cảnh vệ(62,56) hoặc sử dụng Phi hành

Quy tắc :

-Mỗi ngày người chơi sẽ được tham gia 1 lần nhiệm vụ đào khoáng

-Chuỗi nhiệm vụ gồm 3 phần : mỗi phần yêu cầu 5- 15-30 khoáng thạch phải nộp .

Phần thưởng : Quặng sắt – Hắc Thiết

Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động]Hộ vệ công chúa

[Hoạt động] Hộ vệ công chúa

Thời gian: Cả Ngày

Cấp độ yêu cầu : 34

Cách thức tham gia :

-Tại Sa Thành gặp NPC Thủ vệ sứ giả(84,70) hoặc sử dụng Phi Hành

-Có 3 cấp độ hộ vệ : Phổ thông – Khó Khăn – Địa ngục

-Có thể tổ đội hộ vệ hoặc hộ vệ cá nhân

Quy tắc :

-Người chơi có thể hộ vệ nhiều lần trong ngày . Phần thưởng chỉ nhận được ở lần bảo vệ đầu tiên

-Cần phải bảo vệ công chúa qua 5 màn quái .

-Công chúa có 100 máu trong cả 5 màn

Phần thưởng : Điểm danh vọng + Trang sức xanh | Điểm danh vọng + Trang sức tím | Điểm danh vọng + Mảnh ghép kĩ năng

Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Mê Tiên Trận

Yêu cầu cấp độ : 39

Thời gian : Cả ngày

Cách thức tham gia : Đi đến thành Trung Châu gặp NPC “Mê Tiên Trận thủ vệ” (105,100)

Quy tắc :

Mỗi ngày người chơi sẽ được nhận 10 chiếc chìa khóa , sau khi có chìa có thể vào mê trận.

Khi vào Mê trận , mỗi ô mê cung đều có những câu đố , sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng : Kinh nghiệm , Vàng , lông vũ cường hóa

Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Vận tiêu

[Hoạt động] Vận Tiêu

Thời gian : Cả ngày

Cấp độ yêu cầu : 36

Cách thức tham gia :

Đến gặp NPC Tiêu sư (Trung Châu 194,30) hoặc sử dụng phi hành để lập tức tới địa điểm .

Quy tắc :

Mỗi ngày người chơi được vận tiêu 3 lần.

Có thể vận tiêu cá nhân hoặc tổ đội (tổ đội nhận thêm phần thưởng)

Nếu xe tiêu bị tấn công sẽ rơi ra vật tư . Người chơi nhặt được vật tư có thể sử dụng tối đa 50 cái mỗi ngày.

Phần Thưởng : Điểm Kinh Nghiệm + Tiền vạn

Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Trung Châu Chiếu Lệnh

Thời gian diễn ra : Cả Ngày

Cấp độ : 22

Cách thức tham gia :

Hàng ngày , nhiệm vụ Trung Châu sẽ được tự động nhận vào các nhân vật lúc 00h00

Quy tắc :

 Mỗi ngày có 15 nhiệm vụ , yêu cầu người chơi đi đánh quái hoặc thu thập .

Người chơi có thể tự mình thực thi nhiệm vụ hoặc ủy thác làm (tiêu hao KNB)

Ngoài ra việc nâng cấp phần thưởng nhiệm vụ sẽ tiêu tốn KNB nhưng bù lại số điểm kinh nghiệm và tiền nhận được sẽ nhiều hơn .

Phần Thưởng : Điểm Kinh Nghiệm + Tiền vạn

Chuyên mục
TÂN THỦ

[Hoạt động] Treo thưởng nhiệm vụ

Thời gian diễn ra sự kiện : 10h-12h-15h-18h-20h-22h

Cấp độ yêu cầu : 28

Cách thức tham gia : Di chuyển đến thành Trung Châu gặp NPC U ảnh các môn nhân(122,130) để nhận nhiệm vụ hoặc bấm trực tiếp trong Tab hoạt động .

Quy tắc :

Người chơi sẽ có quyền ủy thác lại nhiệm vụ cho một người chơi khác trên bảng môn , sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể quay lại gặp “U ảnh các môn nhân” để nhận phần thưởng

Mỗi ngày có thể treo 5 nhiệm vụ treo thưởng và nhận 5 nhiệm vụ treo thưởng từ người chơi khác .

Có 3 cấp nhiệm vụ : Phổ Thông – Cao Cấp – Chí Tôn .

Phần thưởng : Điểm Kinh Nghiệm + Điểm Danh Vọng