Chuyên mục
Chưa được phân loại

[Hoạt động]Thông thiên tháp

[Hoạt động] Thông Thiên Tháp

Thời gian : Cả Ngày

Cấp độ yêu cầu : 29

Cách thức tham gia :

Người chơi di chuyển đến Sa Thành – đến Thông Thiên Tháp(88,90), tại đây chọn khiêu chiến để bắt đầu vượt ải tháp

Quy tắc :

Mỗi người chơi sẽ được vượt ải nhiều lần trong ngày , đến khi không thể đi qua ải tiếp theo (Yêu cầu cấp độ – lực chiến quái sẽ tăng dần)

Mỗi ngày người chơi được làm mới tháp 1 lần trong ngày . Qua đó người chơi có thể đi lại từ đầu tháp hoặc Càn Quét để hoàn thành ngay đến ải cao nhất của nhân vật . Quy trình càn quét sẽ tiêu tốn KNB .

Phần Thưởng : Tẩy luyện phù – vàng – Quặng sắt

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!